Contact

The Property

Xét nghiệm dị ứng nguyên áp da được sử dụng để xác định chất đặc hiệu gây dị ứng cụ thể trên da bệnh nhân. Các bệnh nhân nghi ngờ bị viêm da dị ứng do tiếp xúc hoặc viêm da cơ địa sẽ được kiểm tra dị ứng nguyên áp da.
Xét nghiệm lẩy da được sử dụng để kiểm tra phản ứng dị ứng đối với một chất gây dị ứng cụ thể. Kết hợp với bệnh sử dị ứng, xét nghiệm lẩy da giúp xác định bệnh nhân có bị dị ứng với thực phẩm hoặc chất hít phải (chất gây dị ứng) không

Services

Dịch vụ Kiểm tra dị ứng da

Xét nghiệm dị ứng nguyên áp da được sử dụng để xác định chất đặc hiệu gây dị ứng cụ thể trên da bệnh nhân. Các bệnh nhân nghi ngờ bị viêm da dị ứng do tiếp xúc hoặc viêm da cơ địa sẽ được kiểm tra dị ứng nguyên áp da.

0 Reviews

Write a Review

Contact info

6 Nguyễn Lương Bằng, Nam Sài Gòn (Phú Mỹ Hưng),Q7, TPHCM

Business Hours

Monday 12:00am - 12:00am
Tuesday 12:00am - 12:00am
Wednesday 12:00am - 12:00am
Thursday 12:00am - 12:00am
Friday 12:00am - 12:00am
Saturday 12:00am - 12:00am
Local time 12:56pm
Social
You don't have permission to register